Home / Giáo dục / Bài tập Master Spoken English (có phụ đề) – đĩa số 8 (P4)

Bài tập Master Spoken English (có phụ đề) – đĩa số 8 (P4)

6 Steps to Improving Your Chinese Pronunciation Skills

Trong đĩa này, cảnh (scenes) 1 & 2 dùng để luyện các dạng rút gọn (contractions) để tạo ra một lối nói trôi chảy hơn.

Cảnh 3 & 4 nhấn mạnh vào bài luyện ngữ điệu (intondation) và sự thay đổi độ cao của giọng (pitch jumps). Hãy chú ý sự tế nhị trong những trường hợp thay đổi giọng, vì khi người nói thay đổi độ cao của giọng, họ muốn chuyển tải thêm hoặc thay đổi nghĩa của phát ngôn. Người nói không bao giờ nhắc đi nhắc lại một phát ngôn nhiều lần giống y như nhau, tức là nói theo kiểu “sing-songy”. Ngữ điệu thể hiện cả mức độ tình cảm (emotion) và thái độ (attitude) trong giao tiếp, mà từ riêng lẻ không có khả năng thể hiện.

Cảnh 5 & 6 nhấn mạnh vào các bài luyện luyến âm (linking) coi nhữ phần tiếp tục luyện của Structural and Consonant Action.

————————————————-

Phần theo dõi video. Đọc hướng dẫn tiếng Việt trước khi mở băng luyện.

————————————————–

CH: Hi! Welcome fo the whole world,

GZ: Yes, here’s where we begin putting it all together. The whole enchilada*. Vowels, consonants, linking, weak forms and pitch, Let’s review the symbols.

————————————————–

* enchilada là món ăn thông dụng của Mehico. Nó là loại bánh xèo ngô (maize pancake, tên Mehico là torilla), bên trong là thịt, rưới một loại nước sốt cà chua-ớt

—————————————————

The Y-Buzz Vowels based on vibrating tonal action

Y-Buzz như trong từ easy

+Y-Buzz như trong từ name

The Stretch Vowels based on maximum structural action

#1 như trong từ you

#3 như trong từ ball

#4 như trong từ long

#5 như trong từ father

#6 như trong từ hand

The Stretch Diphthongs

#21 như trong từ no

#51 như trong từ now

#3Y như trong từ boy

#6Y như trong từ time

The R-Vowel based on an R vibration in a #3 stretch position

R như trong từ work

The Neutral Vowels

N1 oo

N2 ih

N3 eh

N4 uh

Neutral Diphthongs

N1n oor như trong từ poor

N2n cer như trong từ peer

N3n cár như trong từ pear

3n our như trong từ pour

CONSONANT & ACTION

b và p như trong từ hubcap

n và z như trong từ lemons

 

Đập theo âm (Tap the sound)

Kéo dài âm (Sustain the sound)

Cảm nhận độ rung (Ƒeel the vibration)

But in a

Sit down

Stand back

You-w-are

luyến âm trực tiếp (direct linking)

chuẩn bị và luyến (prepare and link)

phát âm và luyến (play and link)

luyến W (W link)

 

 

today-Y-is

stopped

 

luyến Y (Y link)

con chữ không phát âm và D phát âm như T

(slient letter and D as T)

 

from

important

chữ viết nghiêng: dạng yếu của từ (italics for the weak forms)

in đậm: từ quan trọng thang âm cao (highilighted for an operative word; jump up in pitch)

 

 Chúng ta sẽ xem một số cảnh dùng để luyện âm.

We’re going to look at some scenes from movies now. And then we`re going to work through the scenes so that you can practice them.

Cảnh 4: Jackie’s studio -2

Jackie: Ok, Sharon, stand up and push the chair under the table… Right, like that… And go stand by Ron and put your arm around him. OK, give me that camera, please. Good enough, now step backface each other… Smell the perfume… OK, Sharon, put on the glovesRon, put the perfume on the table, and Ron, turn around. And Sharon, put your arms around bim., Good, smile. Give Sharon the gold earrings and the boa. OK, Ron, sit, sit down. Take the perfume in your hands… OK. And Sharon, stand behind him and put your arms around him. Ron, smile. Now Sharon, put your head to the right of him…And to the leftSmile. Good. OK, now sit on his lap… Good. Kiss him on the cheek, ooh… Excellent!

Cảnh 5: Restaurant

Warm-up Drills

 

evening

cocktail

oysters

soup

day

 trout

 perfect

 salad

 

 

Waitress: Good evening. Would you like a cocktail before dinner?

Jackie: I‘m very hungry. Let’s order wine with dinner.

Paolo: Fine.

Waitress: For hors d’oeuvres we have special fresh oysters or paté.

Jackie: Hmm, I would like to start with soup. What is the soup for the day?

Waitress: Todays soup is onion soup. .

Jackie: Good. I’ll have the onion soup. And what kind of fish do you have?

Waitress: We have fresh trout today,

Jackie: Perfect. I’ll have the trout and the salad, please.

Paolo: You decide quickly.

 

Jackie: Yes, when I’m hungry I decide quickly.

Cảnh 6: Paolo’s room

Warm-up Drills

 

yes

cleaners

need

please

eight

thank

Thursday

shirt

 

 

jacket

pants

stand

receipt

 

 

Maid: Dry cleaners for room eight-one-four.

Paolo: I’m sorry, I didn’t understand what you said.

Maid: I’m here to pick-up your clothes for cleaning. Do you need to have some clothes cleaned?

Paolo: Oh, yes. One minute please. Here are my pants. Here is my jacket, and my shirt.

Maid: Cleaned and pressed?

Paolo: Huh?

Maid:  Cleaned and pressed?

Paolo: Oh yes, please. When will they be ready?

Maid: How about Thursday?

Paolo: Fine.

Maid: Here’s your receipt.

Paolo: Thank you.

Xem thêm: https://hochay.com/master-spoken-english-luyen-phat-am-tieng-anh-my-dia-so-8-hoc-hay-686.html#2bai-luyen-practice-scenes

Chia sẻ ngay trên các MXH sau để tạo tín hiệu tốt cho bài viết :)

About Huyền Trang

Check Also

Đáp án Unit 6: Cách phát âm trong cách nói nhanh và chậm (2)

  Xem thêm: https://hochay.com/phat-am-tieng-anh/phat-am-tieng-anh-nang-cao-unit-6-cach-phat-am-trong-cach-noi-nhanh-va-cham-2-hoc-hay-623.html Chia sẻ ngay trên các MXH sau để tạo tín hiệu …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *