Home / Giáo dục / Các cấu trúc thường dùng trong IELTS Speaking Part 3

Các cấu trúc thường dùng trong IELTS Speaking Part 3

Bí quyết đạt điểm cao trong IELTS Speaking Part 1

get advice from somebody: có/nhận được lời khuyên từ ai đó

have life experience: có kinh nghiệm sống

get a wiser or more sensible answer: có được câu trả lời khôn ngoan hoặc hợp lý hơn

be less likely to…: có ít khả năng làm gì

burden somebody with something: đặt lên ai đó gánh nặng gì

a financial problem: khó khăn về tài chính

the characteristics of: những tính chất của cái gì

take the time to do something: dành thời gian để làm gì 

seek help: tìm kiếm sự giúp đỡ

have the ability to…: có khả năng làm gì

encourage somebody to do something: khuyến khích ai đó làm gì

make decisions: ra quyết định

ask for advice about something: hỏi ý kiến/ lời khuyên về vấn đề gì

make career choices: đưa ra những lựa chọn về sự nghiệp

take ultimate responsibility for: chịu trách nhiệm cuối cùng về vấn đề gì

depend on…: phụ thuộc vào…

according to: dựa theo, theo như

when it comes to: khi nói đến cái gì

Xem thêm: https://hochay.com/luyen-thi-ielts/huong-dan-tra-loi-ielts-speaking-part-3-hoc-hay-243.html

Chia sẻ ngay trên các MXH sau để tạo tín hiệu tốt cho bài viết :)

About Huyền Trang

Check Also

Video từ vựng IELTS – Unit 28: Getting involved

Video từ vựng IELTS – Unit 28: Getting involved – Học Hay Cùng HocHay học …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *