Home / Giáo dục / Câu điều kiện loại 2 tiếng Anh lớp 8 – Unit 7: Pollution

Câu điều kiện loại 2 tiếng Anh lớp 8 – Unit 7: Pollution

Câu điều kiện loại 2 tiếng Anh

– Cách sử dụng: Câu điều kiện loại 2 (câu if 2) là câu điều kiện không có thật ở hiện tại. Câu điều kiện loại 2 được sử dụng để diễn tả một điều không thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai, chỉ là một giả thiết, một ước muốn trái ngược với thực trạng hiện tại.

Cấu trúc câu: If + S + V2/-ed + …, S’ + would/could (not) + V bare + O + …

Lưu ý: Động từ to be ở tất cả các ngôi đều phải chia là were.

Ví dụ:

  • If I were you, I would help him.
    (Nếu tôi là anh, tôi sẽ giúp anh ta)
  • If you tried hard again, you would succeed.
    (Nếu bạn cố gắng chăm chỉ lần nữa, bạn sẽ thành công thôi)

Xem chi tiết tại: https://hochay.com/tieng-anh-lop-8-chuong-trinh-moi/tieng-anh-lop-8-unit-7-pollution-hoc-hay-31.html

exhibition showcases urban pollution in vietnam hinh 1

Video bài nghe tiếng Anh lớp 8 – Unit 7: Pollution – HocHay

Cùng HocHay học tiếng Anh lớp 8 Unit 7 các bạn nhé!

Ứng dụng học tiếng Anh lớp 8 Unit 7 – App HocHay cho Android & iOS

Tải app HocHay trên App Store

Tải app HocHay trên Google Play

#hochay #hoctienganh #hocanhvanonline #luyenthitienganh #hocgioitienganh #apphoctienganh #webhoctienganh #detienganhonline #nguphaptienganh #unit7lop8 #tienganhlop8unit7

 

Chia sẻ ngay trên các MXH sau để tạo tín hiệu tốt cho bài viết :)

About Thanh Huyền Học Hay

Check Also

Word Practice 600 Từ vựng TOEIC – Lesson 5: Conferences – HocHay

Video từ vựng 600 Từ vựng TOEIC– Lesson 5: Conferences – HocHay Cùng HocHay học …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *