Home / Giáo dục / Chiến lược làm bài IELTS Reading Sentence Completion

Chiến lược làm bài IELTS Reading Sentence Completion

Tips and Tricks to Pass IELTS Exam Within 10 Days | Eqbal Ahmad Centre for  Public Education

Chiến lược làm bài:

  • Đọc đề bài cẩn thận, chú ý số lượng từ bạn được phép điền và bạn cần điền đúng từ từ bài đọc hay không.
  • Đọc những câu chưa hoàn chỉnh cho trước, từ loại, dạng từ có thể điền vào chỗ trống và cố gắng đoán câu trả lời. Bạn cũng nên nghĩ về keywords và cách chúng có thể được paraphrasing và synonyms thay thế.
  • Định vị đoạn chứa thông tin bằng việc đọc quét nhanh
  • Đọc lại câu hỏi một lần nữa
  • nghiên cứu đoạn vứa tìm được cẩn thận và tìm đáp án
  • Kiểm tra chính tả
  • Lặp lại quá trình trên với các câu tiếp theo.

Xem thêm: https://hochay.com/chien-luoc-lam-bai-ielts-reading-dang-bai-sentence-completion-hochay-246.html

Chia sẻ ngay trên các MXH sau để tạo tín hiệu tốt cho bài viết :)

About Huyền Trang

Check Also

Đáp án Unit 6: Cách phát âm trong cách nói nhanh và chậm (2)

  Xem thêm: https://hochay.com/phat-am-tieng-anh/phat-am-tieng-anh-nang-cao-unit-6-cach-phat-am-trong-cach-noi-nhanh-va-cham-2-hoc-hay-623.html Chia sẻ ngay trên các MXH sau để tạo tín hiệu …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *