Home / Giáo dục / Chiến thuật trả lời các dạng câu hỏi IELTS Speaking Part 2

Chiến thuật trả lời các dạng câu hỏi IELTS Speaking Part 2

How Much Does Grammar Count in a Speaking Test? | Diplomatic ...

– Đối với chủ đề cho IELTS Speaking Part 2, đề bài đã gợi ý sẵn dàn bài cho bạn rồi, đó chính là 4 câu hỏi của đề bài, để trả lời không lạc ý, bạn cứ bám sát trả lời lần lượt 4 câu hỏi đó

 

– Để giải thích rõ hơn, bạn theo dõi ví dụ sau đây:

Describe a software that you often use.

You should say:

what it is

what you use it for

what benefits it brings to you

and explain why this is an important software for you.

 

Ví dụ như đề mẫu ở trên, các bạn sẽ chia bài nói của mình ra làm 4 phần:

– Phần 1: Mở đầu bài nói và trả lời cho câu hỏi số 1: What it is

I think that, in these days, it is really very hard to imagine a life without having some sort of access to a computer because it allows us to use so many different kinds of software and tools to make our life easy. Of course, different people use different kinds of software and applications, depending on their level of skills and needs, for different purposes, but when it comes to a person like me, with rather limited computer skill, Microsoft Office is my saviour.

=> Software nào: Microsoft Office

 

– Phần 2: trả lời câu hỏi số 2: What you use it for

Of course, it is not really necessary to introduce “Microsoft Office”, but just to make things clear, it is a collection of handy tools, which was first developed on the 1st of August of 1988 by Bill Gates, for the use of business and office works.

But, I didn’t learn about this software or start to use it until early 2005 when I started school. Since then, I have played with this software and used its applications like Word, Excel and PowerPoint at every opportunity. Today, as an Office Manager of a prestigious company in my country, I use “Word” to create all sorts of documents in order to communicate with my fellow workers and superiors.

=>  Software được dùng để làm gì: được dùng trong công việc

 

– Phần 3: trả lời câu hỏi số 3: What benefits it brings to you

However, this particular application called “Microsoft Word” comes real handy when I prepare a periodic report for my bosses, along with the excel charts on it, in order to show the progress of the production of our chocolate cake factory and the productivity of our workers. Sometimes, I also use PowerPoint to make some presentation to my fellow workers to show the overall progress of our works and efforts in order to motivate my workers.

=> Chọn 1 phần mềm hay dùng là Microsoft Word để giải thích

 

– Phần 4: explain why this is an important software for you.

Anyway, this software is really important for me because it provides great peace of mind for me because I know that I can take care of all of my office works quickly and easily. Besides, the best thing about this software is that I can use it at my home also to take care of important office documents and reports when I am too busy to go to the office.

=> Giải thích lí do vì sao phần mềm này quan trọng

 

– Mỗi khi qua các câu hỏi khác, các bạn nhớ dùng những từ chuyển, để người nghe biết được mình đang chuyển qua nói đến câu gợi ý khác rồi. 

Trong bài giải mẫu ở trên các bạn thấy rõ là người nói dùng các cụm như: Of course, But, However, Anyway

 

Để các bạn có thể luyện tập thành thạo hơn cách nói IELTS Speaking Part 2, sau đây là một số gợi ý trả lời cho từng câu hỏi hay gặp:

  • Hướng dẫn trả lời câu hỏi WHAT:

– Để trả lời câu hỏi WHAT có 2 cách: 1 là đưa ra ví dụ cụ thể, 2 là tường thuật câu. Tuỳ theo chủ đề mà bạn chọn 1 trong 2 cách.

– Trả lời câu hỏi WHAT bằng cách đưa ra ví dụ

Công thức:

Giới thiệu khái quát + liệt kê ví dụ

– Trả lời câu hỏi WHAT bằng cách tường thuật: Sử dụng cấu trúc câu tường thuật để tường thuật lại tình huống, sự kiện xảy ra

 

Tham khảo ngữ pháp Câu tường thuật trong tiếng Anh tại: https://dethi.hochay.com/cau-tuong-thuat-cd

 

  • Hướng dẫn trả lời câu hỏi WHO:

Các bạn chú ý sử dụng cấu trúc nhấn mạnh: It is …. WHO …. để tăng điểm ngữ pháp

 

  • Hướng dẫn trả lời câu hỏi WHEN:

Ở câu hỏi WHEN, thông thường sẽ có 2 dạng:

– Câu hỏi WHEN ở quá khứ:

Dùng Used to + verb nguyên dạng để nói về thói quen hoặc trạng thái trong quá khứ đã chấm dứt ở hiện tại.

Dùng Would + verb nguyên dạng để miêu tả thói quen trong quá khứ.

Quá khứ đơn (V2) để nói về những điều bạn làm trong quá khứ mà bạn đã không còn làm nữa hoặc không còn đúng ở hiện tại.

Quá khứ tiếp diễn (was/were + V_ing) để nói về bối cảnh của câu chuyện của bạn và cảm xúc của bạn vào một thời điểm nhất định.

Quá khứ hoàn thành (had + V3) để nói về những gì đã xảy ra trước quá khứ.

 

– Câu hỏi WHEN ở tương lai:

Thì hiện tại tiếp diễn (am/is/are + V_ing) để nói về những sự sắp đặt.

Be going + to + verb nguyên thể để nói về các kế hoạch tương lai.

Will hoặc won’t + verb nguyên thể để dùng để dự đoán dựa theo ý kiến hoặc kinh nghiệm. Chúng ta cũng có thể dùng để nói về hi vọng hoặc giả định.

Tương lai hoàn thành: Will have + V3 được dùng để nói một điều gì đó có thể xảy ra hoặc có thể sẽ được hoàn thành tại một thời điểm được xác định trong tương lai.

 

  • Hướng dẫn trả lời câu hỏi HOW OFTEN:

Sẽ chia ra làm 2 dạng trả lời

– Hành động thường xuyên

– Hành động không thường xuyên

Xem thêm: https://hochay.com/luyen-thi-ielts/huong-dan-tra-loi-ielts-speaking-part-2-hoc-hay-242.html

Chia sẻ ngay trên các MXH sau để tạo tín hiệu tốt cho bài viết :)

About Huyền Trang

Check Also

Video từ vựng IELTS – Unit 28: Getting involved

Video từ vựng IELTS – Unit 28: Getting involved – Học Hay Cùng HocHay học …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *