Home / Giáo dục / Master Spoken English – Luyện phát âm tiếng Anh-Mỹ – Đĩa số 1 (P1)

Master Spoken English – Luyện phát âm tiếng Anh-Mỹ – Đĩa số 1 (P1)

Nâng cấp Vinglish, cần phải hiểu rõ cơ quan cấu âm. – Chuyện học Vinglish.

Cơ quan cấu âm

Articulators above the larynx

 

 

 

The Tongue                          Lưỡi

 

 

Tip                                               đầu lưỡi

 

Blade                                          mặt lưỡi

 

Front                                          phần trước lưỡi

 

Back                                           phần sau lưỡi

 

Root                                            gốc lưỡi

 

 

 

 

Articulators above the larynx                             Bộ phận cấu âm bên trên thanh quản

 

Nose                                                                      mũi

 

Upper lip                                                             môi trên

 

Lower lip                                                             môi dưới

 

Upper teeth                                                        răng trên

 

Lower teeth                                                       răng dưới

 

Alveolar ridge                                                   lợi (trên)

 

Hard palate                                                        ngạc cứng

 

Soft palate (velum)                                        ngạc mềm (mạc)

 

 

Pharynx                                                                hầu, họng

Bảng ký hiệu phiên

 

PHONETIC SYMBOLS

 

STT

ASS (American symbol

System)

IPA (International Phonetic Alphabet)

Examples

STT

ASS (American symbol

System)

IPA (International Phonetic Alphabet)

Examples

1

#1

/ʊ:/

Noon, spoon

20

S

/s/

Place

2

#2

/ə/

Again

22

B

/b/

Cab

3

#3

/ɔ/

Ball, short

22*

P

/p/

Cap

3

#4

/ɒ/

Long, blone

24

D

/d/

Bed

3*

#5

/a:/

Father, calm

24

T

/t/

Bet

6

#6

/æ/

Black, eyelashes

26

G

/g/

Bag

 

7

#21

/əʊ/

No, don’t

26

K

/k/

Back

8

#51

/aʊ/

Now, brown

28***

TH (voiced)

/ð/

Teethe

 

9

#3Y

/ɔɪ/

Boy, toy

28***

TH (unvoiced)

/θ/

Teeth

10

#6Y

/aɪ/

I, time

30

ZH***

/ʒ/

Casual

11***

R

/r/

Shirt, work

30

SH

/ʃ/

Cash

1

N1

/ʊ/

Full

32

NG

/ŋ/

Sing

13

N2

/ɪ/

Fill

33**

L

/l/

Feel

14

N3

/e/

Fell

34

W

/w/

Window

2

N4

/ʌ/

Fumble

35

Y

/j/

Yellow

16

N

/n/

One

36***

DG

/dʒ/

Ridge

17

M

/m/

Arm

36***

CH

/t ʃ /

Rich

18*

V

/v/

Leave

 

 

 

 

18

F

/f/

Leaf

 

 

/i:/

Feel

20*

Z

/z/

Plays

40

H

/h/

Hand

Xem thêm: https://hochay.com/phat-am-679.html#2co-quan-cau-am

Chia sẻ ngay trên các MXH sau để tạo tín hiệu tốt cho bài viết :)

About Huyền Trang

Check Also

Đáp án Unit 6: Cách phát âm trong cách nói nhanh và chậm (2)

  Xem thêm: https://hochay.com/phat-am-tieng-anh/phat-am-tieng-anh-nang-cao-unit-6-cach-phat-am-trong-cach-noi-nhanh-va-cham-2-hoc-hay-623.html Chia sẻ ngay trên các MXH sau để tạo tín hiệu …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *