Home / Giáo dục / Master Spoken English – Luyện phát âm tiếng Anh-Mỹ – Đĩa số 9 (P1)

Master Spoken English – Luyện phát âm tiếng Anh-Mỹ – Đĩa số 9 (P1)

Spoken English Classes @ Madurai

Những cảnh dùng để luyện sau đây sẽ thách thức hơn các bài rước, Những cuộc hội thoại sẽ nhanh hơn và rất giống với thực tế cuộc sống.

Nếu các bạn không theo kịp, hãy cố gắng nắm bắt theo khả năng của mình, cố gắng lầm quen với cảnh có nhiều nhóm có luyến âm. Bạn chỉ cần nắm được một nhóm từ trong một cầu, thậm chí một nguyên âm hoặc một phụ âm… Thế là tiến bộ rồi. Sau đó thông qua luyện tập bạn sẽ ngày càng nắm được nhiều hơn. Cứ khổ công luyện đi luyện lại bài tập nầy (scene) cho đến khi nắm được tất cả các nguyên âm, phụ âm, chỗ luyến âm, và ngữ điệu, và thế là bạn đã hoàn thành bài luyện rất thách thức này. Cứ làm dân từng bước. Đừng nản!

Không cần phải chạy kịp người nói khi luyện theo đoạn hội thoại. Bạn có thể đi chậm hơn một chút, Điều quan trọng là bạn phải cắm nhận được những điểm rung khi nói. Khi đã quen với bài luyện, bạn hãy cố gắng chạy theo tốc độ của người nói, và bất chước giống hệt cách nói và cảm giác của người nói. Các bạn cứ luyện đến chừng nào không phải quan tâm nhiều đến “văn bản” trên hình, thì lúc đó bạn sẽ tập trung được nhiều hơn vào phương thức và phong cách phát âm của người nói.

Bây giờ chúng tạ áp dụng những kỹ thuật phát âm đã học. Hãy luyện đọc to một bài báo (Readers Digest có nhiều chú để hay viết bằng tiếng Mỹ).

Bước 1: Đọc, quan tâm đến cấu trúc âm

Bước 2 & 3: Nhắc lại

Đọc một đoạn, chú ý phát âm phụ âm thể hiện giá trị nhạc điệu của nó.

Đọc lại đoạn đó, dùng phụ âm để biểu thị nghĩa của từ, Các bạn còn nhớ ví dụ về từ “wrote” không? Nếu đọc thiếu phụ âm cuối sẽ tạo ra một từ khó hiểu.

Chú ý những yếu tố quan trọng của một chuỗi lời nói: luyến âm, ngữ điệu, dùng độ cao của giọng để làm nổi nghĩa chính của một phát ngôn.

Áp dụng những điều đã học vào lối nói hàng ngày của mình.

——————————————————

Phần theo dõi video. Đọc hường dẫn tiếng Việt trước khi mở băng luyện.

——————————————————

Cảnh sau đây trích từ phim “ The Last Adventure” quay tại Sudan, Tây Phi.

Trong phim có nhiều giọng khác nhau, nhưng có giọng Mỹ chuẩn của vai Giáo sư Malair do Barry Sullivan đóng. Giọng nói của ông rất sâu (đeep), rung (vibrating) và vang (resonant). Ông đã từng nhiều năm làm diễn viên sân khấu. Arthur Kennedy đóng vai Doc và Burt Reynolds đóng vai Caine cũng vậy, là những ví dụ điển hình sử dụng dạng yếu của từ, luyến âm, và độ cao của giọng.

Cảnh 6: Latalah’s Office

Warm-up Drills

whale

take

battle

 

Latalah

blob

afford

 

 

Latalah: I heard a battle upstairs, Professor. Who won?

Malair: Latalah, you are a big, fat blob of blubber.

Latalah: That’s right, Professor,

Malair: A big, fat, stinking whale,

Latalah: Right.

Malair: And around every whale… are his friends.

Latalah: How many of my friends can you afford?

Matair: How many will it take?

Latalah: To kill or cripple?

Cảnh 7: Market

Warm-up Drills

means

need

completing

replace

right

matter

departure

important

you

local

know

work

verge

 

 

Malair: Inspector…

Barogh: What’s the matter, Professor? Don’t tell me his departure means anything to you.

Malair: Eh, yes, yes, it certainly does.

Barogh: Thank you. In what way?

Malair: Inspector… Inspector, you know how important my work is to me. I need this fellow.

Barogh: Replace him.

 

Malair: No, I’ve tried to find local assistants, you know that. And right now I’m on the verge of completing my work here. All I ask is twenty-four hours of this man’s help and then you can… kick him right the hell out of the country. How about it?

Cảnh 8: Hotel Bar

Warm-up Drills

 

 

 

me

fee

mean

patient

payment

right

fine

nice

 

operation

afford

naturally

ask

outlandish

arak

demand

Havana

 

you

no

smoke

old

 

 

Doc: Is everything coming along all right?

Runt: Fine.

Doe: My dear young friend. It is customary for a patient to give a doctor a fee for services rendered. Do you know what I mean by a “fee”? Well, I do something for you, you do something for me.

Runt: You do something for me, I do something for you.

Doe: Yeah, that’s right. Now, naturally, I’m not going to ask you for anything outlandish, but for something that I think you can afford.

Runt: How much do you want?

Doc: All I want is a nice, big bottle of arak.

Runt: No!

Doc: What do you mean “no”? That was a very delicate operation. I demand payment!

Runt: I demand a Havana cigar!

Doc: You demand a what?

Runt: A nice, big Havana cigar!

Doc: Oh, come now, come now, you’re too young to smoke.

Runt: You’re too old to drink!

Xem thêm: https://hochay.com/master-spoken-english-luyen-phat-am-tieng-anh-my-dia-so-9-hoc-hay-687.html

Chia sẻ ngay trên các MXH sau để tạo tín hiệu tốt cho bài viết :)

About Huyền Trang

Check Also

Đáp án Unit 6: Cách phát âm trong cách nói nhanh và chậm (2)

  Xem thêm: https://hochay.com/phat-am-tieng-anh/phat-am-tieng-anh-nang-cao-unit-6-cach-phat-am-trong-cach-noi-nhanh-va-cham-2-hoc-hay-623.html Chia sẻ ngay trên các MXH sau để tạo tín hiệu …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *