Home / Giáo dục (page 2)

Giáo dục

NHỊP ĐIỆU VÀ TỔ HỢP PHỤ ÂM

Trong phần này chúng ta học phát âm tổ hợp phụ âm (consonant cluster). Đọc những từ trong khung hai lần. Đọc đoạn đọc thoại ba lần.   Bl bless blameless blood black blue Pl plenty playing explosion expletive please   Br brother brought bridge brawling broken   Pr approximately …

Xem Blog