Home / Giáo dục (page 3)

Giáo dục

Video ETS TOEIC Listening: Test 4

Video ETS TOEIC Listening: Test 4 – Học Hay Xem thêm từ vựng tiếng Anh theo chủ đề tại: https://hoctuvung.hochay.com Cùng HocHay học tiếng Anh Luyện thi ETS TOEIC các bạn nhé! Part 1 Directions: For each question in this part, you will hear four statements about a picture in your test …

Xem Blog

Chiến lược làm bài IELTS Reading Sentence Completion

Chiến lược làm bài: Đọc đề bài cẩn thận, chú ý số lượng từ bạn được phép điền và bạn cần điền đúng từ từ bài đọc hay không. Đọc những câu chưa hoàn chỉnh cho trước, từ loại, dạng từ có thể điền vào chỗ trống và cố gắng …

Xem Blog

Thành ngữ tiếng Anh liên quan đến trường học

Video thành ngữ tiếng Anh liên quan đến trường học Xem thêm từ vựng tiếng Anh theo chủ đề tại: https://hoctuvung.hochay.com/ Nào chúng ta hãy cùng HocHay học thành ngữ tiếng Anh liên quan đến trường học nhé! Thành ngữ tiếng Anh liên quan đến trường học Teacher’s pet (idiom) a student in …

Xem Blog