Home / Giáo dục (page 4)

Giáo dục

Luyện nghe IELTS Listening từ 4.0-5.0

Phương pháp nghe IELTS Listening: Ở band 4.0, thí sinh phải chú tâm và chăm chỉ nâng cao khả năng nghe tiếng anh của mình, bắt đầu làm quen với cách luyện nghe IELTS Listening, thí sinh nên học cách nghe chủ động theo các bước sau đây: B1: Làm …

Xem Blog

Exam practise Unit 29: Global warming

Video từ vựng IELTS – Unit 29: Global warming – Học Hay Cùng HocHay học từ vựng IELTS Unit 29: Global warming các bạn nhé! Từ vựng IELTS – Unit 29: Global warming Bài tập từ vựng IELTS Unit 29: Global warming – Học Hay 1. Complete each sentence 1-6 …

Xem Blog

Video từ vựng IELTS – Unit 28: Getting involved

Video từ vựng IELTS – Unit 28: Getting involved – Học Hay Cùng HocHay học từ vựng IELTS Unit 28: Getting involved các bạn nhé! Từ vựng IELTS – Unit 28: Getting involved Bài tập từ vựng IELTS Unit 28: Getting involved – Học Hay 1. Listen to the radio …

Xem Blog

Các cấu trúc thường dùng trong IELTS Speaking Part 3

get advice from somebody: có/nhận được lời khuyên từ ai đó have life experience: có kinh nghiệm sống get a wiser or more sensible answer: có được câu trả lời khôn ngoan hoặc hợp lý hơn be less likely to…: có ít khả năng làm gì burden somebody with something: …

Xem Blog