Home / Giáo dục (page 5)

Giáo dục

Ví dụ về dạng bài đọc dạng Short Answer Questions

Dạng bài đọc Short Answer Questions là dạng bài như thế nào? Dạng câu hỏi Short Answer Question thường được gọi là ‘comprehension’ questions, đây là dạng câu hỏi rất phổ biến trong  chương trình học khắp thế giới. Hầu hết học sinh đã gặp dạng bài này trước đó …

Xem Blog

Cấu trúc bài thi IELTS Speaking

IELTS Speaking bao gồm 3 phần chính: Phần 1: Bạn sẽ được hỏi những câu hỏi chung về bản thân và vài chủ đề tương tự như là nhà bạn, gia đình, công việc, học tập và sở thích. Phần này kéo dài từ bốn đến năm phút. các câu …

Xem Blog