Home / Uncategorized / Video bài nghe tiếng Anh lớp 8 – Unit 3: Peoples of Vietnam – HocHay

Video bài nghe tiếng Anh lớp 8 – Unit 3: Peoples of Vietnam – HocHay

Chia sẻ ngay trên các MXH sau để tạo tín hiệu tốt cho bài viết :)

Video bài nghe tiếng Anh lớp 8 – Unit 3: Peoples of Vietnam – HocHay

Xem thêm Mind map từ vựng tiếng Anh lớp 8 – Unit 3 tại: https://hoctuvung.hochay.com/tieng-anh-lop-8-chuong-trinh-moi/video-tu-vung-tieng-anh-lop-8-unit-3-peoples-of-vietnam-hoc-hay-29.html

Cùng HocHay học tiếng Anh lớp 8 Unit 3 các bạn nhé!

Listen and read

Duong & Nick: Good morning.

Guide: Good morning. Can I help you?

Nick: Yes, we’d like to know something about the cultural groups of Viet Nam.

Duong: Right. Is it true that there are 54 ethnic groups in our country?

 Guide: Exactly.

Nick: How interesting! I’m curious about them now. Which group is the largest?

Guide: Well, the Viet (or Kinh) have the largest number of people, accounting for about 86% of the population. 53 others are called ‘ethnic minority peoples’.

Nick: And where do they live?

Guide: All over the country. Some groups like the Tay, Hmong, Yao… live mostly in the mountainous regions in the north, and the Cham, Khmer, Ede… live in the Central Highlands and some southern provinces.

Nick: I see. And do they speak their own languages?

Guide: Yes, and they have their own ways of life, and customs and traditions.

Nick: That’s awesome! I’d like to find out more about them.

Guide: OK. I’ll show you round and tell you some interesting.

Bài dịch:

Dương và Nick: Chào buổi sáng.

Hướng dẫn viên: Chào buổi sáng. Tôi giúp gì được cho các em nào?

Nick: Vâng, chúng em muốn biết vài điều về các nhóm văn hóa của Việt Nam.

Dương: Đúng vậy. Có thật là có 54 nhóm dân tộc ở quốc gia chúng ta không?

Hướng dẫn viên: Chính xác.

Nick: Thật thú vị! Em tò mò về họ đấy. Nhóm nào là lớn nhất vậy?

Hướng dẫn viên: À, người Việt (hoặc người Kinh) có số người lớn nhất, chiếm khoảng 86% dân số. 53 nhóm khác được gọi là dân tộc thiểu số.

Nick: Và họ sống ở đâu?

Hướng dẫn viên: Khắp đất nước. Vài nhóm như người Tày, H’mong, Dao… sống hầu hết ở những khu vực miền núi phía Bắc, và người Chăm, Khmer, Ê Đê… sống ở Tây Nguyên và vài tỉnh phía Nam.

Nick: Em hiểu rồi. Và họ nói ngôn ngữ riêng của họ phải không?

Hướng dẫn viên: Đúng vậy, và họ có cách sống riêng của họ cũng như phong tục và truyền thống riêng.

Nick: Thật tuyệt! Em muốn tìm hiểu hơn về họ.

Hướng dẫn viên: Được. Cô sẽ dẫn các em đi vòng quanh và nói cho các em nghe vài điều thú vị…

Xem chi tiết tại : https://hochay.com/tieng-anh-lop-8-chuong-trinh-moi/tieng-anh-lop-8-unit-3-peoples-of-vietnam-hoc-hay-27.html

Ứng dụng học tiếng Anh lớp 8 Unit 3 – App HocHay cho Android & iOS

Tải app HocHay trên App Store

Tải app HocHay trên Google Play

#hochay #hoctienganh #hocanhvanonline #luyenthitienganh #hocgioitienganh #apphoctienganh #webhoctienganh #detienganhonline #nguphaptienganh #unit3lop8 #tienganhlop8unit3


Chia sẻ ngay trên các MXH sau để tạo tín hiệu tốt cho bài viết :)

About Thanh Huyền Học Hay

Check Also

Cúng rằm tiếng Anh là gì?

Chia sẻ ngay trên các MXH sau để tạo tín hiệu tốt cho bài viết …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *