Home / Việc Làm Vui / Mẫu hợp đồng lao động – ViecLamVui – Trình bày chuyên nghiệp, thông tin chuẩn

Mẫu hợp đồng lao động – ViecLamVui – Trình bày chuyên nghiệp, thông tin chuẩn

Trong quá trình công việc, có những lý do phát sinh mà người sử dụng lao động bắt buộc phải chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động. Lúc này, doanh nghiệp cần thực hiện thông báo chấm dứt hợp đồng lao động để gửi đến nhân viên liên quan theo đúng quy định của pháp luật lao động.

Download tại: Mẫu hợp đồng lao động – 1001 Mẫu Văn Bản ViecLamVui

Tại sao chọn 1001 Mẫu Văn Bản ViecLamVui

  • Nhiều mẫu văn bản hợp lệ, phù hợp sử dụng trong doanh nghiệp
  • Mẫu văn bản bằng file Word, tương tác trực quan, dễ dàng chỉnh sửa thông tin.
  • Đặc biệt dành cho nhiều bạn trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm chuẩn bị mẫu văn bản.

Nội dung chuẩn soạn sẵn trong mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng lao động

  • Tên Doanh nghiệp, ngày tháng năm hiệu lực thông báo
  • Thông tin người nhận thông báo
  • Các căn cứ ra thông báo chấm dứt hợp đồng lao động
  • Nội dung của thông báo
  • Nơi nhận và lưu thông báo
  • Chữ ký và đóng dấu của giám đốc doanh nghiệp

 #ViecLamVui #1001MauVanBan #TimViecLamVUI

Chia sẻ ngay trên các MXH sau để tạo tín hiệu tốt cho bài viết :)

About Ms Thu Hằng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *